Records - of
reset

Full name

Data

Title

+/-

Rating 01.24

List

Aharkov Danill 2004 2069 а
Antonovych Vladyslav 1991 2119 b
Balaban Illia 2008 1900 с
Blokha Andriy 2006 mf +12 2101 a
Dudnyk Mykola 1964 1700 -
Ivanov Kyrylo 1985 +4 2138 а
Kryvonis Maksym 2011 -83 1933 b
Kamskov Mykhailo 2005 1900 b
Kobzev Tymofii 2009 1938 b
Kozin Maksym 2006 1928 -
Kotenko Sergey 1963 2073 с
Levchenko Mykhailo 2000 1791 b
Liashko Mykola 1959 1900 -
Malafeievskyi Oleksandr 1988 mf 2125 b
Maliy Anton 1994 1966 b
Makhonin Andrii 2010 2068 b
Nadtotchi Dimitri 1981 mf 2243 с
Panchenko Anatoliy 1983 2100 -
Peremitko Illia 2006 1900 -
Prokopenko Mikola 1982 2085 b
Savinskyi Dmytro 1981 1964 b
Savinskyi Dobrynia 2006 1953 b
Serdii Oleksandr 1982 1894 с
Shevchenko Mykhaylo 2003 1910 с
Shneider Oleksandr 2002 2056 а
Surov Ivan 2009 -3 2028 а
Dolgopolov Anton 1995 1947 c
Chernenko Alexandr 1993 1914 с
Ziebzieiev Artem 2005 1924 b
Verovkin Artem 1986 2166 с

Women

view all
Entries Per Page
Page of