Records - of
reset

Full name

Data

Title

Games

+/-

Rating 01.18

Agarkov Daniil 2004   2071
Antonovich Vladislav 1991 mi 2291
Demchenko Ilya 2002   2066
Malafeevckiy Alexander 1988   2175
Litinskij Vladimir 1953 2152
Lisunov Bogdan 1996 2085
Lisichenko Vladimir 1950 2091
Khutornoy Denis 1998 2011
Kuderenko Andrei 1991 2095
Krylov Stanislav 1986 2091
Krupiy Alexander 1982 2172
Kovalenko Sergey 1986 2070
Katonin Daniil 1992 2091
Irza Viktor 1938 2083
Andrutskij Alexander 1985 2090
Vasechko Vladimir 1956 mf 2121
Bogoley Sergey 1969 2110
Borisyuk Yury 1966 2105
Veryovkin Artyom 1986 2190
Godoun Vitaliy 1979 2118
Gubarev Igor 1966 2063
Dobrovolskiy Sergey 1992 2085
Ivanov Kirill 1985 mf 2231
Ivanchenko Yuri 1985 2099
Ivashko Eugenie 1974 mi 2318
Tkach Pavel 1980 2094
Solovkov Dmitriy 1989 2085
Serdy Aleksandr 1982 2090
Prokopenko Nikolay 1982 2123
Panchenko Anatoly 1983 2214
Patlan Oleg 1995 2079
Pilipenko Victor 1954 2100
Ponomarenko Nikolay 1988 2107
Palaguta Vladimir 1994 2070
Ovsepyan Georg 1973 2109
Onischenko Ruslan 1995 2046
Norokha Roman 1987 2093
Novichkov Gennadij 1960 2064
Nikulin Artur 1984 2094
Nadtochii Dmitriy 1981 2120
Mukhomorov Alexander 1948 2066
Maly Anton 1994 2079
Miroshnichenko Oleg 1994 2100
Zaplyusvichka Vladislav 1999 2087
Zakharov Denis 1978 2141
Zvenigorodskiy Vladimir 1999 2108
Shapovalov Valery 1956 2051
Shepel Felix 1999 2261
Shkura Vitally 1988 2156
Shneyder Aleksandr 2002 2102
Taranyuk Vasily 1956 2089
Urix Eugenie 1947 2151
Chernеnko Alexander 1993 2088


Women

view all
Entries Per Page
Page of