Russian |  English


Finals championship of the Dnepropetrovsk region Checkers men

(06 22.04.2012, Dnepropetrovsk)

 

Players

City

Title

Rating

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Points

Place

1

Dolgopolov Anton

Dneprodzerzhinsk

cm

2398/2100

0

0

0

0

+

1

1

4

10

2

Ivashko Eugenie

Dnepropetrovsk

ms/mi

2671/2261

2

1

1

2

1

2

+

2

2

15

3

Skavronskij Nikolaj

Dneprodzerzhinsk

ms/mf

2562/2169

2

1

0

1

0

1

0

0

0

5

9

4

Ivanov Artem

Dnepropetrovsk

ms/gmi

2651/2394

2

1

2

2

1

1

1

2

2

14

5

Shkura Vitally

Dneprodzerzhinsk

cm

2496/2129

2

0

1

0

1

2

1

1

1

9

5

6

Pantchenko Anatoliy

Dnepropetrovsk

ms

2593/2198

+

1

2

1

1

1

1

1

2

12

7

Litinskij Vladimir

Dnepropetrovsk

ms

2527/2134

+

0

1

1

0

1

2

+

0

9

6

8

Antonovich Vladislav

Dnepropetrovsk

cm

2470/2246

2

1

1

1

0

5

8

9

Malafeevckiy Alexander

Dnepropetrovsk

ms

2501/2175

1

0

2

0

1

1

+

0

7

7

10

Prokopenko Nikolay

Dnepropetrovsk

ms

2504/2086

1

0

2

0

1

0

2

+

2

10

4

 

rating of the tournament = 2537

rate of the master of sports = 9 points