И. Легкодух - Б. Симонян
23-й Мемориал Я. Чапичева, Симферополь, 2000

1.a3-b4 b6-a5 2.e3-d4 a7-b6 3.f2-e3 d6-c5 4.b4:d6 e7:c5 5.g3-f4 f6-g5 6.h2-g3 c5-b4! 7.g3-h4 b4-a3 8.h4:f6 g7:g3 9.g1-h2 h8-g7 10.h2:f4 g7-f6 11.e1-f2 f6-g5 12.d4-c5 b6:d4 13.c3:e5 c7-b6 14.d2-c3 b8-a7 15.f2-g3 g5-h4 16.c3-d4 h4:f2 17.e3:g1 d8-e7 18.g1-f2 f8-g7 19.b2-c3 e7-f6 20.a1-b2 f6-g5 21.f2-e3 g5-h4 22.e5-d6 g7-f6 23.f4-e5 h4-g3 24.e5:g7 h6:f8 25.d6-e7 f8:d6 26.e3-f4 g3:e5 27.d4:f6 d6-e5 28.f6:d4 b6-c5 29.d4:b6 a7:c5 0-2