Я. Брусиловский - Б. Симонян
III Мемориал И.С. Уриха, Днепропетровск, 1998

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 c7-b6 3.e3-d4 f6-e5 4.d4:f6 e7:g5 5.f2-e3 g5-h4 6.g3-f4 b6-c5 7.c1-b2 g7-f6 8.f4-g5 h6:f4 9.e3:e7 d8:f6 10.d2-e3 f6-g5 11.e1-f2 g5-f4 12.e3:g5 h4:f6 13.h2-g3 a7-b6 14.g3-f4 b8-c7! 15.f2-e3 h8-g7 16.g1-h2 f6-e5 17.h2-g3 g7-f6 18.g3-h4 e5:g3 19.h4:f2 f6-e5 x 0-2