Anatosik - vamp2012
ئِمفوى, 2+2, 26.12.2010
---- h6>a5 1.g3-h4 b6-c5 2.h2-g3 c5-b4 3.a3:c5 d6:b4 4.b2-a3 c7-b6 5.a3:c5 b6:b2 6.a1:c3 g7-h6 7.g3-f4 a7-b6 8.f4-g5 h6:f4 9.e3:g5 h8-g7 10.g5-h6 b6-c5 11.f2-e3 b8-c7 12.e1-f2 c7-d6 13.e3-d4 c5:e3 14.f2:d4 d6-c5 15.d4:b6 a5:c7 16.d2-e3 c7-b6 17.e3-d4 d8-c7 18.g1-f2 c7-d6 19.c1-b2 d6-c5 20.f2-e3 e7-d6 21.b2-a3 b6-a5 22.d4:b6 a5:c7 23.c3-d4 c7-b6 24.e3-f4 1-0

created with Aurora Borealis 2.11