П Р О Т О К О Л №1

засідання президії Дніпропетровської обласної федерації шашок

 

« 16 »  березня  2021 р.                                                                         м. Дніпро

 

 

В засіданні приймає участь 10 членів президії

Присутні   чол. згідно додатку реєстру присутніх: Уріх Є.Й., Єрмаков Ю.А.,  Панченко А.А., Попруга В.О., Лисиченко В.П., Цираковський С.В., Савінський Д.О., Коротка О.В., Губарєв І.В.

Олег Патлань (Кривий Ріг) приймає участь в роботі засідання засобами телекомунікаційного зв’язку з правом голосу, про що не було отримано заперечень на початку роботи

Голова засідання  Уріх Євгеній Йосипович  

Секретар засідання  Панченко Анатолій Анатолійович  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Питання експресс-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19  спортсменів області при участі у чемпіонатах та кубках України в умовах карантинних обмежень

 

ВИСТУПИВ: Панченко А.А., який повідомив, що відповідно до п.6 Постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 встановлена обов’язкова умова участі у спортивних змаганнях є подання на офіційному бланку, завіреному печаткою результату експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19. Також слід зазначити, що умова надання довідки для допуску на участь є окремо визначеною в самому Регламенті змагань. Відповідно до п.5 вищезазначеної Постанови організатори забезпечують проведення експрес-тестування (зроблене не пізніше ніж за 1 день до дня проведення змагань) усіх учасників. Але не визначено деталі такого забезпечення проведення тестування, зокрема, джерело фінансування. Одночасно з тим відсутня нормативно-правова база для включення таких видатків у кошторис витрат при відрядженні спортсменів Управлінням молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, через що і у зв’язку з чим кошти на тестування спортсменів не передбачені. Тому обласна федерація, при наданні пропозицій на фінансування на участь у всеукраїнських змаганнях, не включає такі видатки. Враховуючи зазначене, якщо у Регламенті чемпіонатів та кубків України визначено умовою допуску до участі надання довідки з результатами тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19, покласти відповідальність за її надання на спортсмена, що бажає прийняти участь у змаганні.

 

ВИСТУПИВ: Губарєв І.В., який наголошував, що таке тестування повинно бути здійснене тільки за рахунок організаторів згідно Постанови головного санітарного лікаря № 58, що обласна федерація є організатором змагань повинна забезпечити проходження тестування спортсменам. Також зазначив що вимога надання довідки є обмеженням прав на участь у змаганні, яке рівно гарантовано усім бажаючим.

 

ВИСТУПИВ: Панченко А.А., який відмітив, що організатором змагань згідно визначення даного терміну відповідно до закону України про фізичну культуру і спорт є Міністерство молоді і спорту України і всі запити необхідно направляти до цієї установи. Згідно цього Закону саме організатор визначає всі умови проведення змагання

 

ВИСТУПИВ: Савінський Д.О., який запропонував змінити формулювання і визначити його як «відповідальність за надання довідки для участі в чемпіонаті України з шашок100 з 20 по28.03.21»  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Покласти відповідальність за надання довідки з результатами тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 для участі в чемпіонаті України 20-28.03.21 м. Дніпро на спортсмена, що бажає прийняти в ньому участь

Голосували: 7 - «за» (Уріх Є.Й., Панченко А.А., Єрмаков Ю.А.,                     Лисиченко В.П., Савінський Д.О., Цираковський С.В., Патлань О.В.),                       2 - «проти» (Губарєв І.В., Коротка О.В.), 1 - «утримались» (Попруга В.О.)