П Р О Т О К О Л

конференції Дніпропетровської обласної федерації шашок

 

« 05 »  січня  2019 р.                          м. Дніпро

 

На конференції зареєстровано 16 делегатів згідно з реєстру завіреного мандатною комісією

Також присутні: Єрмаков Ю.А., Лисиченко В.П., Вовк А.О., Попруга В.О.

 

Головуючий конференції   Чуренков Юрій Олександрович  

Секретар конференції  Панченко Анатолій Анатолійович  

 

Відкритим голосуванням обрано лічильну комісію у складі трьох чоловік: Цираковський С.В., Літинський В.М., Губарєва А.І.

 

Встановлено регламент:

Доповідь Голови Федерації – 15 хв.

Виступи по доповіді – 3 хв.

Заключне слово – 5 хв.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Звіт про голови діяльність федерації

2.Вибори Президента федерації

3.Вибори Віце-президента федерації

4.Вибори Президії федерації

 

1.СЛУХАЛИ: голову Федерації Уріха Є.Й., про роботу федерації, стан загальний шашкового спорту в області, роботу Федерації щодо проведення обласних змагань та змагань всеукраїнських на території області, результативні досягнення спортсменів міста і виконання спортивних звань та розрядів спортсменів області на цих змаганнях, взаємодію Федерації зі спортивними товариствами, про наявність спортивних секцій і шахово-шашкових клубів в області, про пріоритетні напрямки в діяльності.

 

ВИСТУПИВ: Савінський Д.О., який зазначив, що в доповіді упущена інформація про відкритий у м. Кам’янське клуб «Золота шашка» на базі ДДТУ. Також висловив побажання щоб Федерація заохочувала і сприяла нагородженню провідних спортсменів області на рівні державних органів влади. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

ВИСТУПИВ: Панченко А.А., який зазначив, що його критика висловлена на минулій конференції повністю врахована. Зокрема, на території області проводиться постійно велика кількість змагань національного масштабу, були присвоєні обласною федерацією друга категорія судді з шашок, що, в свою чергу сприяло зростанню суддівського кадрового корпусу області. Також зазначено, що обласна федерація не стала відсторонь в питанні закриття ДЮСШ №10 м. Дніпро. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Чуренков Ю.О. зазначив, що Федерація не співпрацює з організаціями УТОС і УТОГ, потрібно відновити проведення чемпіонатів серед ветеранів. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Боголій С.Р. відмітив дійсно високі результаті спортсменів області і запропонував визнати роботу Федерації задовільною, але висловив побажання проведення в Кривому Розі обласного чемпіонату.

 

ВИСТУПИВ: Літинський В.М. зазначив, що головну функцію, а саме технічна взаємодія з обласним управлінням спорту, а також проведення обласних змагань,  Федерація виконує на відмінно. Було відмічене проведення всеукраїнських чемпіонатів і досягнення спортсменів області. Окремо наголошена меценатська фінансова допомога голови федерації  Уріха Є.Й. на забезпечення призового фонду, нагородження переможців нагородною атрибутикою, організацію буфету. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Патлань О.В. висловив подяку обласній федерації за надане право проведення у 2017 р. обласного турніру «Диво-шашки», що дало чималий поштовх до розвитку шашкового руху у місті. Також подякував функціонерам Федерації за допомогу в оформленні спортсменам м.Кривий Ріг спортивних розрядів та залікових класифікаційних книжок. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Бройтман Л.Г. запропонував Федерації розробити програму розвитку шашок в області. Також висловив думку про розділ шашок на види, з метою отримання більшого бюджетного фінансування. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Єрмаков Ю.А. висловив подяку Федерації і особисто голові Уріху Є.Й. за роботу і функціонування у м. Дніпро шахово-шашкового клубу. Запропонував відновити змагання серед вищих навчальних закладів. Запропонував роботу федерації визнати задовільною.

 

ВИСТУПИВ: Губарєв І.В., який одразу дав задовільну оцінку роботі федерації, але зазначив, що як в будь-якій сфері діяльності є і недоліки. Зокрема зазначив, що спортсмени області, які досягли у 2018 р. високих спортивних результатів не відмічені на рівна обласної влади, в чемпіонаті області серед молоді з шашок-64 у 2018 р. Федерація не виконала зобов’язання щодо нагородження переможців медалями, також за 2018 рік не було повністю і якісно надано інформацію про бюджетне фінансування обласного управління спорту. Зазначив, що попри все необхідно працювати злагоджено на ще більший розвиток шашок в області.

 

ВИСТУПИВ: голова Федерації Уріх із заключним словом відповідями на запитання. Було проінформовано, що КП «Шахово-шашковий клуб ім.Й.Уріха» ДМР буде працювати і далі, але з новим керівництвом, зміна якого відбулася на початку року. Обласна Федерація впорядкує питання допуску спортсменів на обласний турнір пам’яті В.М. Богуславського. Також було зазначено, що обласна федерація направляла листи до облспортуправління з метою нагородження провідних спортсменів, а також призначення їм стипендій-премій. Але нажаль, грошового забезпечення в цьому році спортсменам з шашок виділено не було.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: визнати роботу федерації задовільною

Голосували: 15 «за», 0 «проти», 1 «утримався»

 

2. ВИСТУПИВ: Панченко А.А., який запропонував кандидатуру діючого голови Федерації Уріха Є.Й.

 

ВИСТУПИЛА: Коротка О.В., яка запропонувала кандидатуру голови Дніпродзержинської міської федерації шашок Губарєва І.В.

 

Вибори голови провести голосуванням за формою:

Таємним - 8 «за»

Відкритим - 7 «за»

Постановили вибори голови провести таємним голосуванням. В бюлетені зазначено дві кандидатури – 1) Уріх Є.Й.;  2) Губарєв І.В.

 

Лічильна комісія затвердила результати голосування по кандидатам:

Уріх Є.Й. – 9 голосів

Губарєв І.В. – 7 голосів

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Президентом Дніпропетровської обласної федерації шашок Уріха Євгенія Йосиповича

 

3. ВИСТУПИВ: Літинський В.М.,  який запропонував на посаду віце-президента Федерації Панченка Анатолія Анатолійовича

 

ВИСТУПИВ: Савінський Д.О. запропонував кандидатуру голови Дніпродзержинської міської федерації шашок Губарєва І.В.

 

Постановили вибори провести відкритою формою голосування

Голосували 10 «за» 6 «проти» 0 «утримались»

 

Лічильна комісія затвердила результати голосування по кандидатам:

Панченко А.А. – 9 голосів

Губарєв І.В. – 7 голосів

 

ПОСТАНОВИЛИ: обрати Віце-президентом Дніпропетровської обласної федерації Панченка Анатолія Анатолійовича

 

4. ВИСТУПИВ: Уріх Є.Й.,  який запропонував обрати президію у складі 9 осіб, що є більш оптимальнішим для роботи.

 

ПОСТАНОВИЛИ: визначити кількісний склад президії федерації у складі 9 чоловік

Голосували: 15 «за», 1 «проти», 0 «утримались» 

 

ВИСТУПИВ: Уріх Є.Й.  зазначив, що Президент і Віце-президент автоматично згідно Статуту входять до складу Президії. Відповідно необхідно обрати ще сім членів. Зазначив, що бажано щоб в Президію були представлені міста де ведеться активніша робота, а саме Дніпро, Кам’янське, Кривій Ріг і Нікополь, запропонувавши наступні кандидатури: Патлань О.В., Цираковський С.В., Літинський В.М., Чуренков Ю.О., Лисиченко В.П., Коротка О.В., Єрмаков Ю.А.

 

ВИСТУПИВ: Попруга Віталій Олександрович запропонував свою кандидатуру

 

Під час висування кандидатур делегати Губарєв І.В., Коротка О.В., Савінський Д.О., Бройтман Л.Г., Губарєва А.І., Малий А.М., Губарєва О.С. покинули конференцію, пояснивши свою подальшу участь в її роботі безкорисною.

ВИСТУПИВ: Попруга Віталій Олександрович запропонував кандидатури Савінського Д.О. і Губарєва І.В.

 

ВИСТУПИВ: Чуренков Ю.О. зазначив, що голосування і тим паче  обрання кандидатів, що покинули засідання неприйнятне у зв’язку з неможливістю визначити їх заперечення або згоду на таке висування

 

Вибори членів Президії обласної федерації провести відкритим голосуванням за кожного кандидата окремо:

Патлань О.В. -          9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Цираковський С.В. -  9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Літинський В.М.-       9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Чуренков Ю.О. -       9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Лисиченко В.П. -      9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Єрмаков Ю.А. -        9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

Попруга В.О. -         9 «за» 0 «проти» 0 «утримались» 7 «не голосували»

 

ПОСТАНОВИЛИ: обрати президію Дніпропетровської обласної федерації у складі Уріха Є.Й., Панченка А.А., Літинського В.М., Чуренкова Ю.О., Патланя О.В., Цираковського С.В., Лисиченка В.П., Єрмакова Ю.А., Попруги В.О.

 

 

Додаток до протоколу

Зареєстровані делегати конференції:

1.Коротка Олена Вікторівна (Кам’янське)

2.Бройтман Леонід Григорович (Кам’янське)

3.Савінський Дмитро Олександрович (Кам’янське)

4.Губарєв Ігор Володимирович (Кам’янське)

5.Губарєва Альона Ігорівна (Кам’янське)

6.Патлань Олег Володимирович (Кривий Ріг)

7.Боголій Сергій Романович (Кривий Ріг)

8.Капаций Сергій Василійович (Синельникове)

9.Панченко Анатолій Анатолійович (Дніпро)

10.Літинський Володимир Мефодійович (Дніпро)

11.Уріх Євгеній Йосипович (Дніпро)

12.Чуренков Юрій Олександрович (Дніпро)

13.Пономаренко Микола Сергійович (Жовті Води)

14.Цираковський Сергій Володимирович (Нікополь)

15.Губарєва Ольга Сергіївна (ФСТ «Колос»)

16.Малий Антон Миколайович (Петриківський район)